СУ ''Константин Величков'' - гр.Пловдив - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Хайде, хайде, дойде време,
тук не трябва да стоим,
всеки книгите да вземе,
на школото да вървим.

Веч учителят ни чака
и ще се разсърди нам,
ако с книга, с перо, с плака
скоричко не стигнем там.

Хайде, хайде на школото,
дете миличко, търчи,
там седни си на местото
и урока си учи.

Не губи ти свойто време
и по пътя се не май;
похвала ще да приеме,
който си урока знай.

 

Н О В И Н И  ОбявлениеРъководството на СОУ „Константин Величков”  за пореден път доказва, че работи за подобряване на материалната база на школото. снимки

Уважаеми родители,
Родителска среща за новоприетите ученици ще се проведе в сградата на СУ "Константин Величков"  при следната организация:

09.09.2020г. (сряда) от 17:30 часа – Подготвителните групи

09.09.2020г. (сряда) от 18:00 часа  – 5а  и 5б клас

10.09.2020г. (четвъртък) от 17:30 часа -  1а и 1б  клас

10.09.2020г. (четвъртък) от 18:00 часа   –  8 клас

Допълнителни указания за кабинет и разпределение на учениците  ще има на входа на училището.
В училище се влиза с маска или шлем, спазва се дистанция 1.5- 2 м., и след  дезинфекция на ръцете.


ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО

ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА
ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА
ОБСТАНОВКА

График СФО, август - втора поправителна сесия

ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА IT Пчеличка - умения за бъдещето-
С УЧЕНИЦИТЕ ОТ I Б КЛАС


ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА ТЕМА
„КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ“
ОТ ГРУПАТА - ДИГИТАЛНА
РАБОТИЛНИЦА


Описание за регистрация на родители и ученици
в електронния дневник на СУ "К. Величков"

Електронният дневник,   използван от СУ „К. Величков" е достъпен
на адрес: app.shkolo.bg


Правила за използване на електронен дневник в СУ “Константин Величков”
гр. Пловдив, район Южен, виж в рубриката
документи и други приложения


1. Електронният дневник, използван от Училището е достъпен на адрес: www.shkolo.bg.

2. Вход в електронния дневник след създаден акаунт от администратора и/ или служебния акаунт и лична парола на служителя. Надеждната парола съдържа съчетание от големи и малки букви и цифри.  

3. На служебните технически устройства не се запаметява парола. След ползване на служебни устройства се излиза от електронния дневник чрез “Изход от профила”.

4. Администратор:
4.1 Въвежда учители, ученици (първоначално), родители (първоначално), одобрява потребители.
4.2 Въвежда занимания по интереси, съгласно Наредба за приобщаващото образование.
4.3 Директор и заместник-директори са администратори на електронния дневник. Те контролират попълването на необходимата информация - правилно въведено седмично разписание, отбелязване на взети часове, въведени отсъствия и отзиви.

5. Класен ръководител:
4.1 Въвежда програмата на класа.
4.2 Извинява отсъствията на учениците до 3 число на следващия месец.
4.3 Може да добавя и активира ученици от класа.
4.4 Може да премества ученици от и в друг клас.
4.5 Регистрира и активира родители на учениците от класа за новопостъпили ученици.
4.6 Не може да коригира седмичното разписание на класа.

6. Учители:
6.1 Въвеждат отсъствия и тема на часа в началото на всеки учебен час. Това важи и за Заниманията по интереси.
6.2 Въвежда оценки на учениците и ги редактира при необходимост в рамките на работния ден, в който е получена оценката. Оценки не се въвеждат в извънработно време, както и събота и неделя.
6.3 Отзиви се въвеждат в рамките на часа, за който се отнасят.
6.4 Учителите нямат възможност да редактират оценки, отсъствия, отзиви (освен уважаване на отсъствия - класен ръководител). При изтриване на оценка, отсъствие, отзив директорът ще трябва да одобри корекциите. Има 15-минутен толеранс за технически грешки. До 15 минути след добавяне на оценка, отсъствие или отзив - учителят има възможност да изтрие елемента без одобрение от директор.
6.5 Не се правят корекции за минал период. На 5-то число на всеки месец електронният дневник се заключва - не могат да се правят корекции за предходния месец/ и (не могат да се въвеждат теми, да се извиняват отсъствия и да се добавят отзиви). Часове, които не са отбелязани като взети (без тема и проверени отсъстващи) се считат за невзет час и не се изплащат на преподавателя.
6.6 Броят на оценките по отделните учебни предмети е съгласно Наредба № 11/ 01.09.2016 г.  
6.7 Срочни и годишни оценки се закръгляват в полза на ученика. Оценките трябва да бъдат цели числа и се вписват от учителя.
6.8 В електронния дневник се попълва информация относно допълнителна подкрепа за ученици със слаби оценки и проведени консултации.
7. Общи:
7.1 При отсъствие на преподавател отсъстващият първо  уведомява ресорен заместник-директор, а след това служител отдел “Човешки ресурси”. Посочва се периода за отсъствие и заместник. Учителите не въвеждат сами заместници.
7.2 Комуникацията с родители и ученици се осъществява чрез електронния дневник - изпращане на съобщения, организиране на събития, планирани срещи с родители/ родителски срещи, контролни, класни и др. Използването на групи във Viber, Messenger, Facebook и др., които не са собственост на …училище… не осигурява защита на личните данни и Вашата собствена сигурност.  
7.3 В края на учебната година електронния дневник се разпечатва и заверява от директора. Съхранение на хартиения вариант е за срок от 5 години, съгласно Наредба №8/ 11.08.2016 г.  
В СУ "Константи Величков" успешно се изпълняват дейностите по двата проекта на програма Еразъм+.

УЧЕБНИЦИ ЗА 8 КЛАС ЗА У-ТА 2018/2018г.

Български език и литература „Анубис“  Бояджиев
Математика „ Архимед“  Паскалев
Информационни технологии „Убинова“
История и цивилизация „Просвета“ 1945
География и икономика  
Философия „Педагог 6“
Биология и здравно образование „Анубис“   Шишиньова
Физика и астрономия  
Химия и опазване на околната среда
„Анубис“  Близнаков
Музика „Просвета“ 1945 Стефанка Гиоргиева

СЪОБЩЕНИЕ
На 04.09.2018г. от 17,30 ч., ще се проведе родителска среща с родителите на първокласниците.


ПОКАНА
Относно
: Провеждане на съвещание на Обществен съвет към СУ „ Константин Величков“ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ В 8 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г. В СУ „ КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“
ПЪРВИ ЕТАП
Записването на ученици на І етап на класиране   или подаване на заявление за участие в ІІ етап на класиране е от 04.07.2018 г. до 06.07.2018 г.  в
стая 202
с работно време:
08,00 ч. – 18,00 ч.Записването на ученици на І етап на класиране   или подаване на заявление за участие в ІІ етап на класиране е от 04.07.2018 г. до 06.07.2018 г.  в
стая 202
с работно време:
08,00 ч. – 18,00 ч.

ГРАФИК ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ ОТ СФО ПОД 16 ГОДИНИ ПО КЛАСОВЕ
ГРАФИК ЗА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ СФО ПО ПРЕДМЕТИ, КАБИНЕТИ, ДАТА И ЧАС

ГРАФИК ИЗПИТ НА УЧЕНИЦИ ОТ СФО ПОД 16 ГОДИНИ 2018г.

ДО
РОДИТЕЛИТЕ
НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА
СЪОБЩЕНИЕ...Вижте повече

На 24.06.2016 учениците от СОУ"Константин Величков"завършиха своята благотворителна кампания "Лъч надежда от деца за деца".

С много забавление, усмивки и спортсменски дух премина празникът, организиран от ДЗИ „Спортни звездички“ за ученици от 4-5 клас.


На 1юни, с голям празничен концерт децата от СОУ „Константин Величков" поздравиха всички малки и големи пораснали и непораснали деца, както и жителите на район „Южен".


Децата от СОУ "Константин Величков" отново с ПОБЕДА на футболен турнир (на малки вратички) под надслов: „Твоят живот е в твоите ръце!”


На 24май - Деня на славянската писменост и култура, Красимира Иванова - главен учител по английски език, бе наградена с почетна значка на община Пловдив за принос в образованието.

На 26,27,28 май от 18:00 часа в ПУ "Паисий Хилендарски", с подкрепата на португалския културния институт "Камойш", ще се прожектират португалски съвременни филми.

От 2 до 7 май група от училището участва в международна среща в Литва. В пътуването участваха трима учители, двама ученици от 6 клас  и двама от 7 клас.

На добър път, зрелостници!
 
На 16 - 17.04.2016 година се проведе обучение с учители на теми: „ Агресия, работа с ученици със СОП

На 03.04.2016 г. учениците от СОУ „ Константин Величков” посетиха своите партньори от Испания , международния проект – „Заедно играем, заедно побеждаваме: Развиване на социални умение и включващо образование чрез спорт и дейности на открито”.

На 31.03.2016 г. в Актовата зала на СОУ  „Константин Величков" гр. Пловдив  ученици и родители от I б клас, участваха в „ Празника на буквите“ и „С баба приказки чета и разказвам“  -  вечер на приказката в  училище."


Договор за доставка №144
и Договор за доставка №145

Отчет на УН на "СОУ Константин Величков"

На 10.03.  се проведе среща с доцент Жан Виденов - преподавател във Висшето училище по икономика и мениждмънт.

На 01.03.2016 се проведе среща на учениците с писателя Александър Секулов.

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.

Оферта за участие в публична покана с предмет: " Доставка на готови сутрешни закуски за учениците от I до IV клас; топъл обяд и подкрепителни сутрешни закуски за децата от подготвителните групи в СОУ ”Константин Величков” – гр.Пловдив за 2016 г.” по две обособени позиции.
Документи на сайт: http://sop.bg/


Учениците от СОУ "Константин Величков"  създадоха  постери и мултимедийни презентации за нашето училище, регион, град.

На 5-6 декември в Пловдив се проведе отворено балканско първенство за юноши и девойки до 16 г.

За повече информация по проекта, за изказване на мнение и качване на още материали посетете нашия блог - unitedwin2016.blogspot.com , или се присъединете към групата във facebook - UNITED we PLAY, UNITED we WIN.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ СРЕЩИ.

Учениците от  Литва създадоха прекрасна мултимедийни презентации за България.

Предложения за лого, нарисувани от румънските ни партньори.

Започна първи етап: " ЗДРАВЕЙТЕ ПРИЯТЕЛИ ", по проекта " Заедно играем,  заедно побеждаваме! "

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЕКТА "Заедно играем, заедно побеждаваме!"  ,

На 05.10.2015г. се проведе обучение на учители по програмата ''Еразъм +"!


ВАЖНО!!!
СОУ"Константин Величков" е партньор в международен проект по

Програма "Еразъм+", Ключова дейност 2: Дългосрочни партньорства!

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 2015/2016 г.
-
Дати за подаване на документи;
-
ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ НА СФО месец НОЕМВРИ.


Прием след 7-8 клас за 2015/2016.

На 8.06.2015г. ръководителя на културния център г-н Назарет посети етнографския музей в Пловдив, където връчи награди на децата явили се в конкурса „Португалия далечна и близка”.

На 6 и 7  юни 2015г.  се проведе обучение с група учители от  СОУ „Константин Величков“ на тема „СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УЧИТЕЛИ , РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ“.

На 06.06.2015г. СОУ ''Конастантин Величков '' стана на 1 място  във второто издание на детския футболен турнир "Георги Славков - Бенкса"!!!


На 29.05.2015 година се проведе конкурсът " Уроците на мишката", на тема "Свят през детските очи."

На 26 май 2015г. министерасвото на образованието и науката връчи почетното отличие
" Неофит Рилски " на Ели Атанасова, директор на СОУ " Константин Величков "!


Честит празник на всички колеги и ученици от СОУ „Константин Величков” по случай 24 май!

На 15 и 16.05.2015 г. младите астрономи от СОУ "Константин Величков" се представиха успешно на АСТРОПАРТИ "Космическата светлина"!

Изпращане на Випуск 2015г.

Денят на Земята - 22 април


Ученици от 11 -ти клас се включиха в състезанието „Народните будители и аз“.


Ден на отворените врати в Съдебната палата.

Клуб "Сръчко".

Пролетна благотворителна  олимпиада под надслов "Помагам със знания и талант"!

ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ 23.03.2015 27.03.2015г.


Трети март!

Прием за учебната 2015/2016 година!

От 16.02.2015г. до 19.02.2015г. учениците от СОУ „Константин Величков” участваха в програмата  „Научи се да караш ски” сезон  2015г.

На 22.12.2014г. група ученици от 9 клас, посетиха с благотворителна цел детското отделение при УМБАЛ  „Св. Георги“. На децата бяха раздадени лакомства и подаръци!.

На 19.12.2014г. сборна група от учители и ученици посетиха гр. Одрин с цел установяване на партньорски отношения между училището и международен частен колеж „Анадоли“.

Коледно тържество.

Спортен празник под наслов " Не на насилието".

IV- КОЛЕДЕН ТУРНИР по хокей на трева.

Информационна кампания за популяризиране на Република Португалия и на португалския език!
.
Ден на толерантността.

Честване празникът на НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ !

СОУ „Константин Величков”  подобри материалната си база !
.
ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА за 5 годишни деца е ФАКТ !

Отвори врати за тренировки по бокс и кик бокс ремонтираната спортна зала
на училище СОУ „Константин Величков”
.

           

Посещение на португалския посланик.

V-я национален конкурс за детска рисунка на тема : "Цветовете на моето лято".

Откриване на новата учебната година - 15. 09.2014 г.Назад към съдържанието | Назад към главното меню