Ден на земята - СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието

Ден на земята

Днес е денят на нашата планета- Земя.
Учениците от СУ"К.Величков" отбелязаха деня с многобройни рисунки, проекти, макети и презентации.
Темата на международния екологичен празник през 2021 г. е „Да възстановим Земята“.
Акцентът на тазгодишното издание на Деня на Земята е поставен върху възстановяването на екосистемите в световен мащаб и ангажираността на обществото с опазването на околната среда.
С редица екологични инициативи смятаме,че възпитаваме у учениците важни житейски навици, с които ги учим да опазват света , в който живеят.
Децата от ПГ5/6г. изработиха групов проект и с голям интерес изгледаха презентация свързана с опазването на планетата ни.
Най- приятната задача беше засаждането на цветя, с които дворът ни стана пъстър и весел.
Благодарим за съдействието на нашите родители!

 Подготвителна група Монтесори отбелязаха деня на Земята! Техните учители  им представиха презентация с беседа за опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Запознаха ги с интересни факти, които събудиха любопитството им за още знания. Всички от групата се включиха в изработвенето на проект, който представиха пред свои въстници и ученици. На гости ни беше г-жа Евтимия Първанова  от район "Южен "
Назад към съдържанието