СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието
За училището

Ръководство:
Диана Райчева – Директор
 
Мария Чобанова – ЗДУД
 Марина Керемедчиева - ЗДАСД

Администрация:
Светнала Бахчеванска - гл.счетоводител
Ели Ушерова – Домакин
 Кунка Наскова - ЗАС
Назад към съдържанието