Електронна среда - СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието

Електронна среда

За ученици и родители

Средно училище "  Константин Величков "
 гр. Пловдив, Ул."Бугариево" № 6, 032/692779,su.k.velichkov@sukv.eu
 

Преминаване към обучение в електронна среда - виж тук

Заповед за преминаване към обучение в електронна среда - виж тук

Относно: Обучение на деца от ПГ - виж тук
Назад към съдържанието