СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието


Име: СУ "КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ" - гр.Пловдив
Адрес: гр.Пловдив, район Южен, ул. "Бугариево" №6
Телефон: 032/696547
Факс: 032/692779
E-mail: su.k.velichkov@sukv.eu
info-1690549@edu.mon.bg
Директор: Диана Нешкова Райчева
GSM: 0887069598
Назад към съдържанието