СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието
За ученици и родители


Заявки ще се приемат в стола на училището със закупуване на купони в дните... - виж тук
Меню - виж тук
Назад към съдържанието