СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието
Обучение


Организация на учебния ден за учебната 2023-2024 година - виж тук

Заповед за преминаване на учениците от I - XII клас в дистанционна форма на обучение за периода от 22.03.2021г. до 31.03.2021г. включително. - виж тук

Организация на учебния ден за учебната 2021-2022 година - виж тук

Заповед за организация на учебния процес на СУ "Константин Величков"
през учебната 2021-2022 година в условията на COVID - 19. - виж тук

Назад към съдържанието