СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието
Училище
Историята на училището започва на 15.09.1981г. с наименованието ЕСПУ “Кв. Въча”. Първият директор е  Георги Рулев.

През 1982г. училището приема името на големия възрожденец Константин Величков. В навечерието на един от най-светлите български празници  – 24 май, учителите и учениците се прекланят пред личността и делото на Константин Величков - забележителен общественик и просветен деец, поет и журналист.

През 1982/83 учебната година започва с 863 ученици, разпределени в 31 паралелки.

През учебната 1989/90г. броят на паралелките нараства на 57, а броят на учениците е 1784. През 1993/94г. се откриват подготвителни паралелки по немски и английски език.

През учебната 1997/98г. са разкрити паралелки с разширено изучаване на Музика, Хореография, Изобразително изкуство.

От учебната 1998/99 г., директор е Красимир Гигов до 2008 г.

Учебната 2008/09 г . започва за СОУ „Константин Величков” с ново ръководство в лицето на г-жа Ели Атанасова – директор и г-н Николай Петров – помощник – директор.

От месец октомври на учебната 2015/2016 г., длъжността директор на училището заема Диана Райчева.

Училището разполага с три компютърни кабинета със съвременно оборудване и постоянна връзка с Интернет, в които се обучават в редовни часове и извънкласни форми всички ученици. Има богата библиотека и читалня, физкултурни салони, игрище и зала за провеждане на обучението по хореография, открито игрище с изкуствена трева за тренировки по хокей.

Във връзка с успешното реализиране на учениците след завършване на средно образование, в училището са разкрити и нови профилирани паралелки.

Назад
Назад към съдържанието