СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието
Проекти > "Подкрепа за успех"


1. Занимания по интереси:
- Клуб " Забавна математика" - VI клас - виж тук
- Клуб " Забавна математика" - II клас - виж тук
- Астроклуб - виж тук
2. Обучителни затруднения:
- по Математика в VI клас - виж тук
- по БЕЛ в I  клас - виж тук
- по БЕЛ в II клас - виж тук
- по БЕЛ в VI клас - виж тук
- по БЕЛ в X клас - виж тук
- по БЕЛ в XI клас - виж тук
Назад към съдържанието