Прием - СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието

Прием

Ученици и родители

Училищен план-прием за учебната 2024-2025г. - виж тук
Справка за свободни места по класове - виж тук
График за дейностите по приемането на ученици  в VIII клас за учебната 2022 - 2023г. - виж тук
Държавен прием за VIII клас - виж тук
Училищен план-прием за учебната 2022-2023г. - виж тук
Необходими документи за прием в ПГ - виж тук

Назад към съдържанието