СУ ''Константин Величков'' - гр.Пловдив - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

" Заедно играем, заедно побеждаваме."

                                                         

”United we play, united we win!”
„Заедно играем, заедно побеждаваме!”


Скъпи ученици,

     Ръководството на училището и учителският колектив с радост ви съобщават, че СОУ”Константин Величков” е партньор в голям международен проект заедно с училища от шест други Европейски държави – „Заедно играем, заедно побеждаваме: Развиване на социални умение и включващо образование чрез спорт и дейности на открито”  Основните идеи на проекта са:
* Да развиват спорта и дейностите на открито за по-здравословен начин на живот
* Да насърчава сътрудничеството и екипната работа сред децата, да ги учи на толерантност и взаимопомощ
* Да подпомага учениците със затруднения да се чувстват по-добре в училище и да ги насърчава да се справят по-добре
* Да обогати знанията на децата за други страни и народи, за тяхната история и традиции, за техните училища и деца
* Да  мотивира учениците да напредват в усвояване на чужди езици, ИТ, история, география, биология и други предмети в училище
* Да подпомага децата да опознаят по-добре себе си, да изразяват своето мнение, да общуват с връстниците си
* Да помогне на учителите за се запознаят със свои колеги от други страни и използват по-интересни начини за преподаване.
    Проектът ще се проведе в рамките на две години 2015-2017 и обхваща ученици от 10 до 14г. През това време ви очакват  вълнуващи преживявания: ще проучите страните на партньорите, ще научите интересни игри, които са играли вашите родители и баби, ще участвате в конкурси и състезания, ще се запознаете с ваши връстници от други страни и ще споделяте с тях в блога, фейсбук страницата и сайта на проекта. Дванадесет ученици ще участват в международните срещи в Испания, Латвия и Италия, а през 2016 нашето училище ще бъде домакин за една седмица на 42 учители и ученици от 6 страни. Ето и партньорските държави и градове:
1. Италия, остров Сардиния, гр. Сасари – координатор
2. Испания, Каталуня, гр. Молинс де Рей
3. Исландия, гр. Акурейри
4. Литва, гр. Катичай
5. Румъния, гр. Бузау
6. Турция, гр. Невшехир
А ето и етапите на изпълнение на проекта:
1-ви етап: “Здравейте, приятели” (A1)
    1. Учениците от всяко училище проучват основна информация за партньорите – страни, региони, градове, училища.
    2. Практическа задача:Учениците от всяко училище създават  постери и мултимедййни презентации за своето училище, регион, град. Те се разменят по време на първата мобилност, материалите се поместват в Туинспейс и уебсайтовете на училищата. Създава се лого на проекта.
2-ри етап: “Познавам ли себе си?
     1. Тема: знания за човешкото тяло, свързани със спорта и физическата активност.
Практическа задача (P.T): създаване на личностна карта на учениците с техните силни и слаби страни чрез анкета – учениците осъзнават важността на  своето физическо и личностно развитие и си поставят цели, които биха искали да постигнат чрез проекта. Чрез тази задача учениците се обучават да правят самооценка и се стремят към самоусъвършенстване
      2. Тема  “Здравословно хранене” -  знания за важността на здравословното хранене и начин на живот за постигане на благосъстояние на човека през целия живот; здравословнии и  нездравословни храни, как да четем и разбираме хранителните стойности и съставките на продуктите.
    Практическа задача (P.T): създаване на електронна книга със здравословно седмично меню с прости здравословни рецепти.
3-ти етап
: “Образование в движение”  Дейностите са свързани с проучване, изследване, намиране на информация, прилагане и упражняване на популярни игри и спортове както и традиционни местни игри във всяко училище.
    1. “ Играй и тичай” - Тема:   описания и правила на спортове, практикувани във всяка страна и училище. Практическа задача: всяко училище създава условия за практикуване и трениране от възможно повече ученици на официални спортове, включени в учебните планове на училищата  – футбол, баскетбол, волейбол, атлетика, организират състезания и спортни събития.
    2. "…И се забавлявай” Тема:  описания и правила на традиционни местни игри и дейности на открито във всяка партньорска страна.  Практическа задача: всяко училище обезпечава практикуване на игрите в извънкласни форми и събития.
4-ти етап
: “СДО за по- добър свят”  По време на международните срещи се провеждат спортни събития и състезания. Учениците от всяко училище разучават игрите на своите партньори и заедно ги играят.
По време на проекта ще се проведат 4 международни срещи:
1. Испания, февруари 2016; участници: 3учители,4 ученици от страна
2. Литва,  април  2016; участници: 3учители,4 ученици от страна
3. България,  октомври 2016; участници: 3учители,4 ученици от страна
4. Италия, април  2017; участници: 3учители,4 ученици от страни
Участниците ще бъдат избрани по предварително определени критерии.
     Скъпи ученици, нека да започнем първия етап от проекта – да се запознаем със страните и градовете на нашите партньори. Всеки клас се разделя на 6 групи. Всяка група извършва проучване и събира материали за една от държавите. Изработва постер,проект или презентация на български и английски език и ги представя пред класа след 3 седмици.С най-добрите материали се създава кът на проекта и се публикуват в сайта на училището.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню