СУ ''Константин Величков'' - гр.Пловдив - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Обучение на теми: „ Агресия, работа с ученици със СОП”

Галерия > 2015/2016

На 16 - 17.04.2016 година се проведе обучение с учители на теми: „ Агресия, работа с ученици със СОП”. Практическо занятие работа в екип. Физически дейности с учителите поход в местността „Ливадите”, игри.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню