СОУ ''Константин Величков'' - гр.Пловдив - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПИТИТЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Обучение > Свободна форма на обучение

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 2015/2016 г.
Самостоятелна форма на обучение в СОУ „Константин Величков” гр. Пловдив се организира за всеки отделен ученик в една редовна сесия и две поправителни:
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПИТИТЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Продължителността на обучението в един клас за учениците в самостоятелна форма на обучение е една учебна година /т.е. за една учебна година могат да се явяват на изпити за един клас/. През учебната година се организират 3 сесии /една редовна сесия и две поправителни сесии/. Желанието на ученика за явяване на определена сесия се удостоверява чрез заявление, подадено не по-късно от 1 седмица преди началото на изпитната сесия.
Учениците в самостоятелна форма на обучение могат да се обръщат за консултации и указания във връзка с подготовката си към учителите по учебни предмети в обявените дни и часове за консултации.


 

I сесия

I поправителна сесия

II поправителна сесия

Подаване на заявления
за явяване на изпити

До
31.10.2015г.

До
12.02.2016г.

До
30.06.2015г

Време за провеждане
на сесията

от
09.11.2015г.
до
30.11.2015г

От 22.02.2016г.
до 16.03.2016г.

От 05.08.2016г.
до 25.08.2016г

Назад към съдържанието | Назад към главното меню