СУ ''Константин Величков'' - гр.Пловдив - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПИТИТЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Обучение > Свободна форма на обучениеГРАФИК ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ ОТ СФО ПОД 16 ГОДИНИ ПО КЛАСОВЕ

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ СФО ПО ПРЕДМЕТИ, КАБИНЕТИ, ДАТА И ЧАС


ГРАФИК ИЗПИТ НА УЧЕНИЦИ ОТ СФО ПОД 16 ГОДИНИ 2018г.


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 2018/2019 г.
Самостоятелна форма на обучение в СУ „Константин Величков” гр. Пловдив се организира за всеки отделен ученик в една редовна сесия и две поправителни:
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПИТИТЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Продължителността на обучението в един клас за учениците в самостоятелна форма на обучение е една учебна година /т.е. за една учебна година могат да се явяват на изпити за един клас/. През учебната година се организират 3 сесии /една редовна сесия и две поправителни сесии/. Желанието на ученика за явяване на определена сесия се удостоверява чрез заявление, подадено не по-късно от 1 седмица преди началото на изпитната сесия.
Учениците в самостоятелна форма на обучение могат да се обръщат за консултации и указания във връзка с подготовката си към учителите по учебни предмети в обявените дни и часове за консултации.


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню