СОУ ''Константин Величков'' - гр.Пловдив - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Прием ПГ 2017/2018


1. Приемането на документите се извършва в канцеларията на училището от  8.00 до 16.30 часа.
2. При подаване на заявленията родителят / настойникът попълва информационна бланка
/ образец /
и представя оригинал на удостоверение за раждане на детето на служебнато лице за сверка.      
3.   Приемат се заявления за записване / образец / до попълване на свободните места.

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ПГ


Материална база и обучение

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню