СОУ ''Константин Величков'' - гр.Пловдив - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Прием 2018/2019 след 7 клас

Добре дошли!

Ние предлагаме…
-обучение от квалифицирани педагози;
-много добре оборудвани
кабинети;
-интерактивна дъска и мултимедия;
-хореография и компютърно
обучение;
-английски език и немски език;


-клубове за извънкласни занимания;
-хокей на трева и футбол;
-постоянно видео наблюдение и
охрана;
-собствена кухня
-логопед и медицинска сестра;


ПРИЕМ СЛЕД  7 КЛАС   - ПРОФИЛ „ПРИРОДНИ НАУКИ С НЕМСКИ ЕЗИК“  
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕТО:


1. Заявление до директора
2. Оригиналът на удостоверението за завършен 7 клас

3. Комплект медицински документи от предходното училище

4. Оригиналът на удостоверение за преместване от предходното училище
5. Оригиналът на характеристиката на ученика

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ:  26.06.2018 30.06.2018
РАБОТНО ВРЕМЕ: 7.30
17.30 ЧАСА 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню