СОУ ''Константин Величков'' - гр.Пловдив - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Прием 2018/2019Резултати от проверка на способностите по физическо възпитание и спорт след седми клас.

ИНФОРМАЦИЯ

Изпит за оценка на способностите по физическо възпитание и спорт за прием след VII клас.


ПЛАН ПРИЕМ I-V КЛАС


ПРИЕМ ЗА I КЛАС

• Брой паралелки – 3 (с общообразователна подготовка, съгласно Наредба №5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка.)
В часовете по разширена подготовка (Раздел Б-избираеми часове), съгласно Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план да бъдат:
- Iа – Хореография и БЕЛ
- Iб – БЕЛ, Математика
- Iв – БЕЛ, Изобразително изкуство
• Брой места в паралелките – 24 (за всяка паралелка)
• Брой групи ученици, включени в целодневна организация на учебния ден – 3, при които учебните часове от седмичното разписание  се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси  се провеждат след обяд.
• Приемът на учениците в I клас за учебната 2018-2019 година ще е по електронен път, съгласно решение. на Общински съвет град Пловдив, Наредба за приемане на ученици в I клас на общинските училища на територията на град Пловдив. Наредбата е качена на сайта  на Община Пловдив и на училището - http://www.soukv.com/.


ПРИЕМ ЗА V КЛАС

В СУ „Константин Величков“, за учебната 2018-2019 гадина ще бъдат приети всички ученици от IV клас на СУ „Константин Величков“, които желаят да продължат обучението си в същото училище, както и ученици, завършили успешно IV клас в други училища.
В часовете по разширена подготовка (Раздел Б-избираеми часове), съгласно Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план да бъдат:
-
Хореография и БЕЛ
-
Математика и БЕЛ
Брой места в паралелките
26 (за всяка паралелка)
Брой групи ученици, включени в целодневна организация на учебния ден
1 (сборна),
при които учебните часове от седмичното разписание  се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси  се провеждат след обяд.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню