Прием I - IV клас - СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието

Прием I - IV клас

За ученици и родители


Списък на класираните ученици в 5 клас. - виж тук
Класни ръководители на 1 клас:
Милка Харалачбова - виж тук
Николина Ванева - виж тук
Назад към съдържанието