СОУ ''Константин Величков'' - гр.Пловдив - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

ДЗИ 2015/2016

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити за учебната 2013/2014 година:

Сесия май-юни
Български език и литература
- 18 май 2016 г., начало 08,00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит
- 20 май 2016 г., начало 08,00 ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 26 май - 1 юни.

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити 07.03.2016 г. - 18.03.2016 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до
17.05.2016 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до
10.06.2016 г.

Сесия август-септември
Български език и литература     2
9 август 2016 г., начало 08,00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит     
30 август 2016 г., начало 08,00 ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 31 август - 2 септември.

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити 04.07.2016 г. - 15.07.2016 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 26.08.201
6 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 12.09.201
6 г.

Заповед № РД09-1
224/28.08.2016 г. за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2015/2016 година.  

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню