СУ ''Константин Величков'' - гр.Пловдив - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

ДЗИ 2017/2018

Указания
Зрелостниците се явяват на изпит на съответните дати не по-късно от 07:30 ч.

Задължително носят лични карти и служебна бележка за допускане до ДЗИ. На служебната бележка ще бъде изписано в кое училище зрелостника ще полага ДЗИ.
Всеки преподавател има дни за консултации, в които  зрелостниците могат да получи пълна информация за формата на изпита по всеки предмет и помощ при подготовката.
Според чл. 57., ал. 3. от Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета „общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки:
средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките в графата за държавни зрелостни изпити
средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка
средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата подготовка.
В графата ДЗИ се вписват оценките от успешно положените държавни зрелостни изпити. Всеки зрелостник може да се яви на ДЗИ по желание /трети изпит/.Ако оценката от него е различна от слаб /2 / тя също се вписва в дипломата и участва в оформянето на средния успех.
Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?
По време на държавния зрелостен изпит според чл. 27., ал. 3., т.1. от Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити всеки ученик може да носи: „линия, пергел, триъгълник, черен химикал, молив, гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната програма”. Речници, математическиформули, таблици няма да може да се внасят на държавните зрелостни изпити.

Повече информация:

Заповед на министъра за провеждане на ДЗИ 2018 г.
Учебно-изпитните програми за ДЗИ! - изложени са формите и съдържанието на всеки изпит
Наредба №3 за организация и провеждане на ДЗИ!
Повече и актуална информация, както и примерни изпитни варианти  - http://zamaturite.bg и http://mon.bg/top_menu/general/dzi/

Инструкраж на зрелостника


График на дейностите

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню