СОУ ''Константин Величков'' - гр.Пловдив - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Ел.дневник, Обществен съвет, Документи

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

От днес 14.10.2018г. е активиран електронния дневник на училището и ще работи с платформата Училище 365. Ученици, родители и учители ще работят заедно в Електронен дневник и ще имат достъп до приложенията в Офис 365.

Вход в Електронен дневникОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  
Покана за 26.03.2019г.                                                  
Покана за 20.01.2019г.

Покана за 20.12.2018г.                                                                                                               ОТЧЕТ ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  ЗА  2018г.

Протокол

Протокол 2                                                           Документи за учебната 2018/2019г.                                                                  
Покана 2                                                              Правилник за дейността на училището
Протокол 1                                                          План за противодействие на училищния тормоз
Покана 1                                                              План на комисията по БДП
                                                                                           Процедура по налагане на санкции на ученици
                                                                            Програма за целодневна организация   
                                                                             Алгоритъм за прилагане на механизъм за противодействие
                                                                            на училищния тормоз
                                                                            Етичен кодекс
                                                                             Седмично разписание I срок
                                                                            Седмично разписание II срок
                                                                             График и организация на учебния ден
                                                                            График консултации

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню