СУ ''Константин Величков'' - гр.Пловдив - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Ел. дневник; Общ. съвет; Документи


ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

От днес 14.10.2018г. е активиран електронния дневник на училището и ще работи с платформата Училище 365. Ученици, родители и учители ще работят заедно в Електронен дневник и ще имат достъп до приложенията в Офис 365.

Вход в Електронен дневник


ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
                                                    ДОКУМЕНТИ

Протокол 2                                                          За учебната 2018/2019г.                                                                  
Покана 2                                                              Правилник за дейността на училището
Протокол 1                                                          План за противодействие на училищния тормоз
Покана 1                                                              План на комисията по БДП

                                                                                            
Процедура по налагане на санкции на ученици
                                                                             Програма за целодневна организация
  
                                                                              
Алгоритъм за прилагане на механизъм за противодействие
                                                                             на училищния тормоз
                                                                             Етичен кодекс

                                                                              Седмично разписание I срок
                                                                              График и организация на учебния ден
                                                                             
График консултации

Назад към съдържанието | Назад към главното меню