2020/2021 година - СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието

2020/2021 година

Проекти > Erasmus+ > “ EUROCULTURE"
Проектът № 2020-1-PL01-KA229-081909_5
EUROCULTURE - CULTURAL SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN EUROPEAN COUNTRIES” – „ЕВРОКУЛТУРА – ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ КУЛТУРИ„  е за обмен на културни ценности и традиции, обогатяване на познанията за културите, изкуството, традициите и обичаите на други Европейски народи.
Координатор: Полша
Партньори: България, Гърция, Турция, Хърватска, Португалия
Поради пандемичната обстановка не са осъществени международни срещи. Всички дейности се извършват онлайн.
1. Проведе се онлайн международна среща по проекта, на която екипите се представиха и обсъдиха дейностите, по които ще работят. - снимки
2. Проведе се състезание за създаване на лого на проекта. Нашите предложения бяха изработени от учениците от 6 и 12 клас Спечели логото на училището от Турция. - снимки
3. Учениците изработиха постери и презентации за страните-партньори. - виж тук
4. За изпълнение целите на проекта за взаимно изучаване и опознаване на културите на страните-партньори учениците от 6 клас изработиха презентации за културните забележителности на Пловдив и ги размениха  с децата от другите страни. - виж тук
5. Учениците от 11 клас работиха по темата "Традиционни български ястия". В процес на подготовка е дигитална готварска книга с традиционни ястия от всички страни на проекта.- виж тук
6. Учениците от 12 клас изработиха презентации с рецепти за традиционни български ястия и ги размениха със своите връстници от страните партньори. - виж тук
7. Учениците изработиха многоезичен речник - английски, български, гръцки, полски, хърватски, гръцки, турски с най-използваните думи от 10 категории: поздрави и празници, училище, храни, хобита и интереси, семейство, начин на живот, природа и околна среда, транспорт и пътуване, за да могат участниците в проекта да научат думи от езиците на проекта и да ги използват за общуване помежду си. - виж тук
8. За да запознаем партньорите с историческото ни минало, изработихме презентация "Българско историческо наследство" - виж тук
9. Всички партньори работиха по темата "Национални герои". Ученици от 6 и 8 клас представиха 8 национални герои от средновековието до наши дни.
10. Екипът на проекта изработи информационен кът в секцията Еразъм+ във фоайето на училището. - виж тук
11. Отбелязахме Деня на Европа- 9-ти май
За още информация седете ФБ групата на проекта https://www.facebook.com/groups/2686966074700624/
и блога на проекта Erasmus+ EuroCulture 2020-2022, а също и в платформата Туинспейс https://twinspace.etwinning.net/110764/home

Назад към съдържанието