СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието
ВИЗИЯ
Утвърждаване на СУ „Константин Величков гр. Пловдив, като модерно, привлекателно и желано място
за обучение и възпитание на децата,
място съчетаващо традиции и съвремие.
МИСИЯ
Обединяване усилията на колегията
за посрещане на
предизвикателствата,
пред които ни поставят децата с цялата си уникалност на способности и характер.ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Мили деца и родители,
На 28.04.2022г  от 17:00 часа в СУ „Константин Величков“, гр. Пловдив,
ще се проведе „Ден на отворените врати“. - виж тук

График СФО втора поправителна сесия за учебната 2021/2022г. - виж тук

СУ "Константин Величков " предоставя списък на антигенните тестове за
самотестуване. - виж тук

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ  ОТ I - XII КЛАС В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА
НА ОБУЧЕНИЕ. - виж тук

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЕДНОТО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ - виж тук

График на присъствените родителски срещи. - виж тук

СУ "КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ" ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА УЧИЛИЩЕН СТОЛ. - виж тук

ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА СЕ ОТПУСКА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА ЗАПИСАНИ В  ПЪРВИ И ОСМИ КЛАС. - виж тук

НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ в VIII клас - виж тук

Униформата е задължителна за всички ученици от СУ "К.Величков".
Информация за закупуване на униформата. - виж тук

Списък на класираните ученици в 5 клас. - виж тук

Училищен прием и  срокове за записване  в 5 клас през учебната 2021/2022 Г. - виж тук

Учениците от СУ"К.Величков" отбелязаха Деня на Земята с многобройни рисунки, проекти, макети и презентации. - виж тук

Заповед за пропускателен режим - виж тук

Заповед за коледна ваканция - виж тук

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИТЕ НА СФО (редовна сесия - месец НОЕМВРИ) - виж тук

НАШИТЕ НОВИ ПРОЕКТИ  - виж тук

ОБЯВЛЕНИЕ

ПРАВИЛА и МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА - виж тук

Назад към съдържанието