СУ ''Константин Величков'' - гр.Пловдив - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Пролетна благотворителна

  На 28.03.2015г. в СОУ“Константин Величков“  гр. Пловдив се проведе благотворителна олимпиада „Помагам със знания и талант“. Инициативата се проведе под патронажа на кмета Валентин Василев .Включиха се 166 деца.Беше събрана сума от 338 лв. от член на Училищното настоятелство Румяна Стамболийска родител на Никол Стамболийска ПГ-6.
  Триста лева от събраната сума ще бъде използвана  за закупуването на хранителни продукти за социален дом за деца,лишени от родителска грижа „Мария Луиза“-гр. Пловдив. Останалите 38 лв. ще покрият разходите за използваните консумативи за осигуряване на изпитните материали  за олимпиадата.
Свидетелство за дарение.

Отличените творби на децата от ПГ
Списък с резултатите.

СОУ „ Константин Величков“

Име, Презиме, Фамилия

II клас

макс.бр.т.57

1.

Ани Василева Божкова

44

2.

Валентина Аделинова Мугленчева

40

3.

Елена Костадинова Пейчева

47

4.

Лъчезар Георгиев Лулчев

44

5.

Симеон Костадинов Георгиев

40

6.

Юлия-Ана Стоянова Ивтиминова

41

 

АЕ

III клас

мак.бр.т.34

макс.бр.т.57

7.

Ваня Иванова Кумчева

17

47

8.

Даниела Бойкова Павлова

12

36

9.

Иванка Тодорова Раева

22

44

10.

Мартин Петков Челибашли

25

11.

Славена Георгиева Георгиева

24

45

IV клас

макс.бр.т. 90

12.

Валентина Костадинова Георгиева

77

13.

Михаела Михай Михайлова

70

14.

Стоимен Николаев Кунтов

32

 

БЕЛ

АЕ

Мат.

V клас

мак.бр.т.20

мак.бр.т.40

мак.бр.т.35

15.

Алекс Бориславов Тосков

30

18

16.

Десислава Йорданова Ганчовска

14

19

17.

Дима Димова Йорданова

17

18

18.

Мартина Маринова Костадинова

16

25

19

19.

Наталия Йорданова Ганчовска

17

20

20.

Петя  Иванова Нейчева

13

30

20

21.

Румяна Антонова Андонова

15

15

22

22.

Стефани Иванова Генчева

12

 

БЕЛ

АЕ

Мат.

VI клас

мак.бр.т.20

мак.бр.т.40

мак.бр.т.40

23.

Ангелина Данчева Митева

15

24.

Борис Христов Попов

16

25.

Денис Веселинов Държиков

14

31

26.

Донислав Славчев Мендев

18

27.

Катерина Едуард Джеферян

13

37

28.

Мано Атанасов Манолов

33

29.

Станимира Стоянова Лесичева

15

36

30.

Стела Ангелова Ненова

13

31

31.

Христо Симеонов Минчев

14

32.

Цветомира Христова Пеевска

13

11

33.

Габриела Николаева Трайкова

23

 

БЕЛ

АЕ

Мат.

VII клас

мак.бр.т.65

мак.бр.т.34

мак.бр.т.40

33.

Веселина Божидарова Запрянова

49

24,5

10

34.

Виктор Стоянов Марков

26

24

8

35.

Георги Йорданов Стоянов

27

36.

Магдалена Петрова Милева

46

37.

Николай Павлов Чалъков

20

3

38.

Николина Христова Ричкова

31

17,5

1

39.

Петър Тодоров Попов

24

40.

Ралица Светланова Чобанова

43

12

2

41.

Симона Димитрова Костова

49

24,5

22

42.

Таня Николаева Мехремова

42

15

12

43.

Теодора Романова Рам

50

16

18

44.

Цветислава Стоянова Славова

48

16

СОУ „ Константин Кирил Философ“

Име, Презиме, Фамилия

II клас

мак.бр.т. 57

1.

Ангел Методиев Радков

41

2.

Антония Бориславова Шопова

40

3.

Богдан Кирилов Илиев

43

4.

Божидар Рангелов Бръмбаров

43

5.

Вакрилена Любенова Колакова

53

6.

Валентин Янчев Киров

34

7.

Ванеса Савова Митева

40

8.

Вилимир Георгиев Попов

33

9.

Дариян Живков Василев

37

10.

Димитър Димитров Чуков

25

11.

Доротея Мирославова Димова

40

12.

Ивайло Михайлов Калмадански

57

13.

Кристияна Асенова Полянова

46

14.

Манол Атанасов Велков

39

15.

Симона Сашова Бистрева

41

 

АЕ

III клас

мак.бр.т.34

мак.бр.т. 57

16.

Аделина Динкова Налбантова

43

17.

Анелия Георгиева Диманова

44

18.

Васил Николаев Ботев

42

19.

Диана Делчева Петрова

17

41

20.

Димитър Иванов Лазаров

40

21.

Драгомир Станимиров Шаламанов

28

45

22.

Никол Росенова Каралилова

23

39

23.

Росен Петков Мишляшки

42

24.

Росица Николова Лалева

25,5

56

 

АЕ

IV клас

мак.бр.т.34

мак.бр.т. 90

25.

Алекс Георгиев Заимов

34

70

26.

Владимир Михайлов Калмадански

45

27.

Лилия Александрова Костадинова

66

 

БЕЛ

АЕ

Мат.

V клас

мак.бр.т.20

мак.бр.т.40

мак.бр.т.35

28.

Ангел Ангелов Гитев

32

29.

Виктор Миленов Вълев

29

30.

Георги Деянов Георгиев

10

31.

Господина Владимирова Христева

21

32.

Димитър Спасов Ченчев

15

33.

Димитър Ст. Стефанов

18

34.

Константин Данаилов Тончев

10

35.

Кристиян Христов Станчев

18

36.

Любомира Любомирова Христева

15

37.

Мартин Станимиров Шаламанов

15

35

22

38.

Никола Петров Георгиев

19

 

БЕЛ

АЕ

VI клас

мак.бр.т.20

мак.бр.т. 40

39.

Анна-Мария Венциславова Василева

33

40.

Валентин Ивайлов Джорев

20

41.

Димитър-Даниел Пламенов Пандезов

13

42.

Соня Радостова Диева

11

38

43.

София Костадинова Васева

11

35

44.

Християн Людмилов Карахристов

34

 

БЕЛ

АЕ

Мат.

VII клас

мак.бр.т.65

мак.бр.т.34

мак.бр.т.40

45.

Александър Росенов Николов

52

15

46.

Виктор Асенов Величков

28,5

47.

Любен Иларий Янков

57

20

48.

Мариела Симетчиева

52

49.

Николета Веселинова Иванова

20

50.

Паулина Богданова Еремиева

56

17,5

24

51.

Стефка Александрова Качакова

52.

Теодора Илиянова Бахчеванова

48

10

31

ОУ „ Димитър Талев“

Име, Презиме, Фамилия

 

АЕ

IV клас

мак.бр.т. 34

мак.бр.т.90

1.

Ангел Стефанов Манчев

23,5

34

2.

АдрианаХристова Бончева

29

53

3.

Елеонора Петрова Абрашева

23

47

 

БЕЛ

АЕ

Мат.

VI клас

мак.бр.т.20

мак.бр.т.40

мак.бр.т.40

4.

Велислава Дианова Славова

38

14

5.

Габриела Янкова Топузова

13

37

33

6.

Даниела Янкова Топузова

7

30

18

7.

Емилия Харутюн Ширинян

13

37

12

8.

Симона Цветанова Гачева

38

10

НУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Име, Презиме, Фамилия

II клас

мак.бр.т. 57

1.

Владислав Бориславов Тодоров

44

2.

Калина Яворова Маврова

34

3.

Теодор Николаев Делиянчев

46

III клас

4.

Александър Данаилов Вачков

44

5.

Александър Илинов Савов

41

6.

Александър Стефанов Митков

43

7.

Антон Иво Пашкулов

44

8.

Борис Атанасов Дечев

39

9.

Велина Станимирова Родева

44

10.

Георги Динков Миленчев

44

11.

Йордан Асенов Чакъров

46

12.

Максим Стефанов Стефанов

48

ОУ „ Стоян Михайловски “

Име, Презиме, Фамилия

 

БЕЛ

АЕ

Мат.

VII клас

мак.бр.т.65

мак.бр.т.34

мак.бр.т.40

1.

Благовест Димитров Бънев

50

5

2.

Валентин Валентинов Илиев

48

26

31

3.

Дарин Иванов Боев

40

7

4.

Любомира Красимирова Славчева

55

18

4

5.

Пепа Георгиева Тенева

48

25,5

20

6.

Таня Анатолиева Калайджиева

30

1

ОУ „Яне Сандански “

Име, Презиме, Фамилия

 

БЕЛ

V клас

мак.бр.т.20

1.

Йоана Георгиева Пенишева

15

 

АЕ

БЕЛ

VI клас

мак.бр.т. 35

мак.бр.т.65

2.

Габриела Николаева Иванова

23

46

3.

Дияна Георгиева Петрова

51

4.

Полина Василева Димитрова

28

58

ОУ „Райна Княгиня“

Име, Презиме, Фамилия

II клас

мак.бр.т. 57

1.

Георги Илиев Ставрев

48

ОУ „Граф Николай Игнатиев“ с. Граф Игнатиево

Име, Презиме, Фамилия

БЕЛ

АЕ

Мат.

VII лас

мак.бр.т. 65

мак.бр.т.

мак.бр.т.40

1.

Диляна Нанева Мангелова

22

5

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с.Чешнегирово

Име, Презиме, Фамилия

 

БЕЛ

АЕ

Мат.

VI клас

мак.бр.т.20

мак.бр.т.34

мак.бр.т.40

1.

Атанас Христов Желев

10

29

9

2.

Елена Иванова Манолова

11

11

1

3.

Петър Димитро Страхинов

10

30

5

ПГ - 6 год.

Име, Презиме, Фамилия

1.

Анна-Мария Веселинова

2.

Радост Радославова Георгиева

3.

Стиван Стефанов  Калинин

4.

Божидар Ангелов Пеев

5.

Кристиан Методиев Иванов

6.

Анелия Георгиева Варадинова

7.

Кристиан Славов Митов

8.

Мария Севитин Юнуз

9.

Йордан Ангелов Арамазов

10.

Даниел Василев Кузманов

11.

Георги Димитров Михайлов

12.

Никол Светломирова Стамболийска

13.

Гергана Запрянова Танева

14.

Анелия Стефанова Димитрова

15.

Румен Албенов Димов

16.

Петя Асенова Полякова

Назад към съдържанието | Назад към главното меню