СУ ''Константин Величков'' - гр.Пловдив - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Ден на отворените врати в Съдебната палата

Галерия > 2014/2015

     На 16.04.2015 г. в Съдебната палата се проведе Ден на отворените врати, организиран съвместно с Висшия съдебен съвет по проект "Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система" договор № К 13-15-1/04.12.2013г. по ОПАК, който се финансира по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
       Учениците от 9,10 и 11 клас се включиха в инициативата, чийто основен акцент бе провеждането на възстановка на съдебен процес по наказателно дело от общ характер с участието на студенти от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".
       Денят на отворените врати бе открит от съдия Магдалина Иванова, председател на Апелативен съд - Пловдив. Приветствие към гостите отправи Ясен Тодоров, член на Висшия съдебен съвет и председател на комисия "Професионална етика и превенция на корупцията". Той представи статута, функциите и дейността на Висшия съдебен съвет. Председателят на Окръжен съд - Пловдив Веселин Хаджиев и председателят на Районен съд - Пловдив Иван Калибацев представиха работата на съдилищата.
        Служители от "Съдебна охрана" демонстрираха въоръжение и помощни средства, които използват в ежедневната си работата и представиха накратко дейността си.
        Целта на инициативата е хората и участниците в събитията да могат да получат максимално достъпна и разбираема информация за ролята и функциите на съдебната система и на ВСС и лично да се запознаят с работата на институциите в структурата на съдебната система.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню