СУ ''Константин Величков'' - гр.Пловдив - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ СРЕЩИ

  

ПРОЕКТ 2015-1- IT02-KA-219- 014752_5,  „Заедно играем, заедно побеждаваме – развиване на социални умения  и включващо образование чрез спорт и дейности на открито”, финансиран  по програма „Еразъм+”, Ключова Дейност 2 – стратегически партньорства между училища
”United we play, united we win!”- „Заедно играем, заедно побеждаваме!”
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ СРЕЩИ

1. Подадено заявление за участие в екипа на проекта.
2. Активно участие в дейностите по проекта, мотивация и желание за продължаване на дейностите от всички етапи на проекта.
3. Лоялни ученици на училището, които желаят да  продължат обучението си СОУ”Константин Величков” през следващите години/етапи. При равни кандидатури, ученици, които имат брат/сестра в училището.
4. Ученици, които принадлежат към някоя от целевите групи на проекта.
5. Възрастов критерии – в първите две мобилности участват ученици на горната възрастова граница на участниците.
6. Ученици, чиито родители приемат условията на провеждане на международните срещи на проекта:
6.1.  Настаняването  в партньорските страни е в семейства на ученици.
6.2.  Проектът финансира пътни разходи, настаняване и храна. Родителите осигуряват средства за лични разходи.
6.3.  След закупуване на билети за пътуванията родителите гарантират участието на ученика. В противен случай възстановяват сумата за неизползваните билети.
6.4.  Родителите подготвят за своя сметка документите на учениците – международен паспорт на ученика и нотариално заверена декларация за съгласие от двамата родители.
6.5.  По възможност родителите са съгласни да предоставят настаняване на ученик от партньорска страна за 5 дни при международната среща в България – октомври 2016 г.
7. Владеене на английски език на комуникативно ниво.
8. Ученици, които показват напредък и положително развитие в учебните и извънкласни дейности.
9. Ученици, които с поведението си допринасят за добрия имидж на училището и и спазват установените правила.

Критериите са обсъдени и утвърдени на заседание на екипа на проекта с Протокол № 2/15.12.2015г.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню