СУ ''Константин Величков'' - гр.Пловдив - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Втори етап

Познавам ли себе си?

    1. Тема: знания за човешкото тяло, свързани със спорта и физическата активност.
Практическа задача (P.T): създаване на личностна карта на учениците с техните силни и слаби страни чрез анкета – учениците осъзнават важността на  своето физическо и личностно развитие и си поставят цели, които биха искали да постигнат чрез проекта. Чрез тази задача учениците се обучават да правят самооценка и се стремят към самоусъвършенстване
     2. Тема  “Здравословно хранене” -  знания за важността на здравословното хранене и начин на живот за постигане на благосъстояние на човека през целия живот; здравословнии и  нездравословни храни, как да четем и разбираме хранителните стойности и съставките на продуктите.
   Практическа задача (P.T): създаване на електронна книга със здравословно седмично меню с прости здравословни рецепти.

Презентация за здравословното хранене - Healthy eating.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню