СОУ ''Константин Величков'' - гр.Пловдив - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Документи; СФО; Графици; Седмично разписание

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 2017/2018 г.
Самостоятелна форма на обучение в СУ „Константин Величков” гр. Пловдив се организира за всеки отделен ученик в една редовна сесия и две поправителни:
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПИТИТЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ
Продължителността на обучението в един клас за учениците в самостоятелна форма на обучение е една учебна година /т.е. за една учебна година могат да се явяват на изпити за един клас/. През учебната година се организират 3 сесии /една редовна сесия и две поправителни сесии/.

Учениците в самостоятелна форма на обучение могат да се обръщат за консултации и указания във връзка с подготовката си към учителите по учебни предмети в обявените дни и часове за консултации.
Ноември
Юни
Март

Седмично разписание I срок на у-та 2017/2018г.

І а клас; І б клас; І в клас; ІІ а клас; ІІ б клас
ІII а клас; ІII б клас; IVа клас
Vа клас; VIа клас; VIIа клас; VIIб клас; VIIIа клас; IX а клас
Х а клас; Х б клас

ХI а клас; ХII а клас

График за провеждане на класни и контролни    
График консултации

Обществен съвет
правилник за Обществен ссъвет

заповед състав ОС
протокол ос 1.1
протокол ос 1
протокол ОС 2.1
протокол ОС 2.2
протокол ос1.2


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню