СУ ''Константин Величков'' - гр.Пловдив - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Материална база

Удобни многофункционални помещения за занимания, кътове за игра, хранене и сън;
Непрекъснато подновяване на играчките и помагала;
Богат гардероб за празниците (народни носии, карнавални, коледни, костюми на животни и герои от приказките);
Учебни пособия, материали за заниманията, технически средства, табла и други.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню