СУ ''Константин Величков'' - гр.Пловдив - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Обучение на учители по музика

Обучение на учители по музика от града и региона на тема: „Интерактивни методи в обучението по музика“ и „Оптимизиране на обучението по музика в начален етап чрез въвеждане на интерактивната бяла дъска в часовете по музика“, бе проведено на 10.06.2013г. в актовата зала на СОУ“К. Величков“. Квалификационното обучение е резултат на сътрудничеството между РИО Пловдив в лицето на ст. експерт по изкуствата Нели Спасова и директора на училището г-жа Ели Атанасова. Обучението се проведе от г-н Георги Янков (учител по музика и ИТ). Обучението предзвика голям интерес сред участниците.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню