Астроклуб - СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието

Астроклуб

Проекти > "Подкрепа за успех"

Астроклубът в СУ "Константин Величков" закрива дейността си за учебната 2020/2021 година
с викторина за КОСМОСА.

Назад към съдържанието