СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието
За ученици и родители


Организация на учебния ден за учебната 2021-2022 година -виж тук

      Организация на учебния ден в ПГ - виж тук

Дневен режим - виж тук

Назад към съдържанието