СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието
Проекти > Erasmus+ > “ EUROCULTURE"
Проект № 2020-1-PL01-KA229-081909_5
 
EUROCULTURE - CULTURAL SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN EUROPEAN COUNTRIES” – „ЕВРОКУЛТУРА – ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ КУЛТУРИ„
Проектът е за обмен на културни ценности и традиции, обогатяване на познанията за културите, изкуството, традициите и обичаите на други Европейски народи.
Координатор: Полша
Партньори: България, Гърция, Турция, Хърватска, Португалия
Дейности по проекта – участниците проучват културите на партньорските страни:
ü   Исторически събития
ü   Традиционни празненства, традиционни ястия
ü  Песни и танци
ü  Национални герои
ü  Легенди и фолклор
ü  Фолклорни костюми
ü  Исторически паметници
ü  Географски и културни забележителности

По време на проекта ще се проведат 6 международни срещи по темите:
1. Турция, Анталия – 2 учители, 4 ученици – Средиземноморска и древна култура в региона.
2. Хърватска, Омис – 2 учители, 4 ученици – Културни и традиционни ценности на Далмация.
3. Полша, Грайево - 2 учители, 4 ученици- Перлите на полската култура и традици.
4. България,      Пловдив – домакинство на СУ „Константин Величков“ – 8 хиляди години      история.
5. Португалия,      Порто  - 2 учители, 4 ученици – Как      се роди един народ.
6. Гърция, Драма - 2 учители, 4 ученици – Гърция и Европейската цивилизация от древността до днес.

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА - виж тук

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА - виж тук
Назад към съдържанието