СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието
Проекти > Erasmus+ > “BEST PRACTICES''
Проект № 2020-1-RO01-KA229-080392_5  
BEST PRACTICES FOR REDUCING THE BULLYING AND SCHOOL DROPOUT RATES
„ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТОРМОЗА И ОТПАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ“                                                                     

Координатор: Румъния
Партньори: България, Сев.Македония, Турция, Италия, Португалия,
 
Дейности по проекта:
ü  Дискусии, кампании и инициативи в училищата за насърчаване на толерантността и образованието;
ü  Всяко училище работи по определени инструменти,  чрез които може да се противодейства на тормоза и отпадането от училище:
ü  Турция - Визуалните и дигитални изкуства
ü  Португалия - Рециклиране и художествени дейности
ü  Северна Македония – Изкуство и спортове
ü  България – Културно наследство и традиционни изкуства
ü  Румъния - Фотография и видеоматериали
ü  Италия – Литература и словесно изкуство
 
По време на проекта ще се проведат 6 международни срещи:
1. Турция, Адана – 2 учители
2.  Португалия, Тавира – 2 учители
3.  Северна Македония, Валандово - 2 учители, 4 ученици
4.  България, Пловдив – домакинство на СУ „Константин Величков“
5.  Румъния, Читила  - 2 учители, 4 ученици
6.  Италия, Месина - 2 учители, 4 ученици

ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА (6 – 10 септември 2021 в град Джейхан, Турция) - виж тук

ДЕЙНОСТИ ПО ПPOEKТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022 - виж тук
Назад към съдържанието