СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието
Проекти > Erasmus+
 
Проект № 2019-1-RO01-KA229-063217_2  “TOGETHER TO IMPROVE OUR FUTURE” – „Заедно за по-добро бъдеще„ – Проектът е за обмен на образователни стратегии за формиране на предприемачески, социални и дигитални умения - обучение и тестване на съвременни образователни методи с ученици и учители. Методите ще се прилагат в училищата – партньори.
Партньори: България, Гърция, Турция, Италия, Португалия, координатор: Румъния
По време на проекта ще се проведат 6 международни срещи по темите:
1.м.11.19 -  Турция, Адана – 2 учители, 4 ученици - Електронна класна стая, повишаване на мотивацията за учене
2. м. 03.20 – Италия, Потенца - 2 учители, 4 ученици - Ефективни стратегии за самостоятелно учене, умение за писане на есе
3.м. 05.20 – Гърция, Катерини – 2 учители, 4 ученици  – Web 2.0 инструменти в подкрепа на обучението
4. м. 10.21 – Кастро Дайре, Португалия - 2 учители, 4 ученици – Емоционална интелигентност, бизнес инкубатор – професионална и кариерна ориентация  
5. м.03.21  - домакинство на България, Пловдив –  обучителни игри, визуално мислене, работа в екип
6. 05.05.21 – Румъния,  - 2 учители, 4 ученици – кариерен и бизнес план, предприемачески и дигитални умения
               

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ В  ПРЕЗ 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА - виж тук

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА - виж тук

ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ - виж тук

Назад към съдържанието