съдържание - СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието

съдържание

 
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ за тестване с неинвазивен бърз антигенен тест
на деца до 14годни. - виж тук
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ за тестване с неинвазивен бърз антигенен тест
на деца над 14годни. - виж тук
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ за тестване  с неинвазивен бърз антигенен тест
на деца със специални образователни потребности - виж тук
ПРАВИЛА и МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА.Назад към съдържанието