СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието
Проекти > Erasmus+ > „CYCLING ON THE NATURE’S WHEELS”- „ПЪТУВАНЕ НА КОЛЕЛАТА НА ПРИРОДАТА.”


„CYCLING ON THE NATURE’S WHEELS”- „ПЪТУВАНЕ НА КОЛЕЛАТА НА ПРИРОДАТА”

   
   През първата година бяха проведени всички планирани международни срещи – две на екипа – в Кипър и Португалия с участници г-жа Диана Райчева, г-жа Кр.Иванова и г-жа Недка Ставрева и една обучителна среща в Румъния . В нея участваха г-жа Кр.Иванова, г-жа Станислава Трънкова и учениците Никол Мерджанова, Глория Капитанова и Стоян Динков от 7 кл.
Предстои обучителна среща в Лариса, Гърция през октомври. Ще участват учениците от 6 клас Елена Пейчева, Юлия-Анна Ивтиминова, Марио Гаджалов и Симеон Тодоров.
    През първи и втори етап по проекта бяха проведени:
*  състезание за изработване на лого
* oнлайн конкурс за официално лого
* представяне на презентации и постери  за културата и обичаите на партньорите
* Общинско състезание „Хартиена война”- 2-ро място
онлайн анкета „Колко си зелен?” за екологично поведение
* „Зелено училище” – интегрирани уроци за екологично образование  -тренинг-обучение   „Как да бъдем „зелени”? за подобряване на училищната среда и пестене на ресурси,
* рисунки и постери на тема „Природата – моят дом”
* практическо занимание „Защитена среда”-проекти с ЛЕГО конструктори
* Презентации и дискусия на тема: „Аз съм доброволец в къщи и училище” и „Как да сме зелени?” за основните принципи на сепариране на отпадъци, добри практики за пестене на ресурси
* Работилници „Бъдете креативни, създайте красота от боклука” – изработване на предмети и училищна украса от отпадъчни материали  
*  Кампании за събиране на пластмасови капачки и хартия. Средствата са предоставени на отбора по хокей на трева – 600кг хартия и 80кг.капачки
* Създаване на 10 еко-точки в училище –поставяне на контейнери за разделно събиране на отпадъци
* Акция за създаване на зелени пространства в стаите и двора – саксии,цветни лехи, кашпи, дървета
* Ден на Земята – състезание за рисунка, ,,Моят район по-чист благодарение на мен” – почистване на двор и района, събиране на пластмасови бутилки и отпадъци, ремонтиране на пейките
* Презентации” Български природни резервати”-  растителни видове,практики за опазване на горите  
* Посещение на най-големия завод за рециклиране на Балканския полуостров – Румъния. Запознаване с етапите на сепариране и рециклиране
* Обучение „Истината за водата”- презентация, дискусия, анкета в Бъзау, Румъния.
Назад към съдържанието