Национални програми - СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието

Национални програми

Проекти

Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"
 
ДОСТАВЧИК ПО СХЕМИ "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" И "УЧИЛИЩЕН ПЛОД"ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023г.


 
 
 
 
 
 
 
 
Национална програма „Без свободен час“ Модул 1. „Без свободен час в училище“
 
 
Проект" Квалификация на педагогическите кадри"


 
 
 
 
 
Национална програма: "ИКТ в образованието" https://www.mon.bg/bg/100821

 
Национална програма: „Средства за електронен дневник или електронни ресурси за училища, ЦПЛР и ЦСОП”
 
Назад към съдържанието