Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ - СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

Проекти

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“


Модул 1. Изкуства Сформиране на групи за занимания в сферата на изкуствата – музикално, танцово, театрално
Сформирани са следните групи:
Вокална група, участници  от I-IV клас,
Народни танци, участниците са от V до VII клас,
Съвременни танци, участниците са от VIII-XII клас

Модул 2. Спорт - Сформиране на отбори за занимания в сферата на спорта – по футбол, баскетбол, волейбол
 
Сформирани са следните отбори:
 
Футбол, участници  от I-IV клас,
 
Баскетбол, участниците са от V до VII клас,
 
Волейбол, участниците са от VIII-XII клас
 
Назад към съдържанието