Национална програма: "Осигуряване на съвременна - СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието

Национална програма: "Осигуряване на съвременна

Проекти

Проект : Национална програма: "Осигуряване на съвременна
образователна среда", Модул Е) „Площадки за обучение
по безопасност на движението по пътищата“
-
https://mon.bg/bg/100817
 

 
 
Проект : Национална програма: "Осигуряване на съвременна
образователна среда“ Модул В) „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“
-
https://mon.bg/bg/100817
 


 
Проект : Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“
-
https://mon.bg/bg/101113
Назад към съдържанието