СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието
ВИЗИЯ
Утвърждаване на СУ „Константин Величков гр. Пловдив, като модерно, привлекателно и желано място
за обучение и възпитание на децата,
място съчетаващо традиции и съвремие.
МИСИЯ
Обединяване усилията на колегията
за посрещане на
предизвикателствата,
пред които ни поставят децата с цялата си уникалност на способности и характер.ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В СУ „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“ ГР. ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА 23.11.2020Г. – 23.12.2020Г. - виж тук

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИТЕ НА СФО (редовна сесия - месец НОЕМВРИ) - виж тук

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

НАШИТЕ НОВИ ПРОЕКТИ 2020 - виж тук

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

ОБЯВЛЕНИЕ

ПРАВИЛА и МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА - виж тук

Назад към съдържанието