СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието
    
ИНОВАТИВНО  УЧИЛИЩЕ
МИСИЯ
Обединяване усилията на колегията
за посрещане на
предизвикателствата,
пред които ни поставят децата с цялата си уникалност на способности и характер.ВИЗИЯ
Утвърждаване на СУ „Константин Величков" гр. Пловдив, като модерно, привлекателно и желано място
за обучение и възпитание на децата,
място съчетаващо традиции и съвремие.
Н О В И Н И

БЛАГОДАРСТВЕНО   ПИСМО
Екипът на СУ „Константин Величков“  благодари на всички, които се включиха в тазгодишния Коледен базар!
И тази година учениците от СУ „Константин Величков“  не измениха на традицията и за пореден път организираха Коледен базар
с много ентусиазъм, мотивирани от благородната идея да се включат в инициативата   “Да направим училището по-добро място за нас!”
В подкрепа на техните добри намерения се включиха и родителите, които в продължение на две седмици, съвместно със своите деца,
осигуряваха ръчно изработени коледни сувенири, играчки, картички, лакомства.
По решение на Ученическия съвет стойността от 3885 лв. (три хиляди осемстотин осемдесет и пет лева ) ще бъде включена в оборудването и възстановяването на училищната библиотека, чието изграждане основно е финансирано от бюджета на училището.
От общата сума бяха заделени 600 лв. , които бяха дарени на дете в нужда.
Библиотеката в училище е основен фактор, оказващ силно влияние върху ранното детско развитие. Това място ще е пространство,
в което работата дава устойчивост на постигнатите резултати и е особено подходящо както за здрави деца,
така и за деца със специфични потребности, при които се забелязват трудности в психическото и емоционално развитие.
Пожелаваме Ви много здраве, щастие, обич и много успехи!
С благодарност: Диана Райчева  Директор на Средно училище „Константин Величков”

https://rsvu.mon.bg - За Вас зрелостници!Скъпи приятели, имаме удоволствието да споделим, че един от нашите стари проекти
"Cycling on Nature's wheels",приключил през 2019, е удостоен с награда
на Европейската комисия за иновативни методи на преподаване.
В проекта активно участваха Д.Димитрова и Н.Ставрева.
Благодарим на г-жа Красимира Иванова -
координатор и ръководител на проекта за нашето училище.
  

Важна информация за зрелостниците!


Уважаеми родители и ученици!
Ще бъдем благодарни на всеки, който се абонира за нашия канал.
Тук ще можете да следите тържества, събития и изяви, свързани с дейсността на нашите ученици в училище!
Желаем ви хубави дни!
От ръководството на СУ " Константин Величков"


През учебната 2022/2023 година, СУ„Константин Величков" ще участва в Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“.
Модул 1. Изкуства – 3 групи
Модул 2. Спорт – 3 групи


ПРАВИЛА и МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА - виж тук

Назад към съдържанието